Aplinkosaugos paslaugos

Gamintojams importuotojams:

 • Konsultuojame įmones aplinkos apsaugos klausimais.
 • Vertiname įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos teisės aktams (auditas).
 • Ruošiame dokumentaciją privalomą gamintojams importuotojams.
 • Sudarome prekinių vienetų sąrašus.
 • Rengiame pakuočių, gaminių apskaitas.
 • Pildome mokesčio už aplinkos teršimą (pakuočių, gaminių) deklaracijas.
 • Teikiame ataskaitas atsakingoms institucijoms.

Atliekų turėtojams (darytojams) ir atliekų tvarkytojams:

 • Konsultuojame įmones atliekų laikymo, tvarkymo klausimais.
 • Vertiname įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos teisės aktams (auditas).
 • Ruošiame dokumentaciją privalomą atliekų turėtojams ir tvarkytojams.
 • Pildome atliekų susidarymo ir tvarkymo žurnalus.
 • Teikiame metines ataskaitas į eASTA sistemą.

Autoservisams:

 • Įvertiname transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įrengimo atitikimą aplinkos apsaugos keliamiems reikalavimam.
 • Pildome veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą deklaracijas.
 • Konsultuojame veiklos metu susidariusių atliekų tvarkymo klausimais.
 • Pildome atliekų susidarymo žurnalus, teikiame metines ataskaitas atsakingoms institucijoms (į eASTA sistemą).
 • Rengiame fluorintų dujų (F-dujų) ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM) naudojimo ataskaitas.
 • Teikiame F-dujų ir OAM, cheminių medžiagų naudojimo ataskaitas atsakingoms institucijoms (į AIVIKS sistemą).

Gamybos ir pramonės įmonėms:

 • Vertiname įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos teisės aktams (auditas).
 • Rengiame poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją.
 • Rengiame paraiškas leidimams gauti.
 • Teikiame nuolatines aplinkos apsaugos priežiūros paslaugas (teisinės bazės sukūrimas, informavimas apie įmonei aktualių teisės aktų pasikeitimus, privalomų žurnalų pildymas, aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų pildymas).

Tel. +370 620 62888
aplinkosauga@balticpallets.lt