Atliekų perdirbimas

UAB “Baltic Pallets” atliekų tvarkymo veiklai turi ATĮR ir TIPK leidimus.

Priimame medienos atliekas perdirbimui ir išduodame perdirbimą patvirtinančius dokumentus.


Nuo 2017 01 01 gamintojai ir importuotojai privalo atskirai deklaruoti savo reikmėms sunaudojamą pakuotę (įvežtą, gauta su produkcija, gaminiais). Sutvarkymo užduotis - 100 procentų

Gamintojai ir importuotojai atsakingi už vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir finansavimą, gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams.

UAB „Baltic Pallets“ 2017 m. vasario 1 d. buvo įtraukta į „Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus“ atliekų tvarkytojų sąrašą, todėl Klientus, norinčius priduoti medinės pakuotės atliekas ir pageidaujant gauti Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus kviečiame pasirašyti sutartis.

Tel. +370 700 20 700