KOKYBĖ

Baltijos šalių EUR padėklų vertinimo kortelės

TIKSLAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS:
europadėklų vertinimo kortelės sukurtos tam, kad visoms šalims, besikeičiančioms europadėklais, būtų lengviau atpažintitinkamus / legalius europadėklus ir įvertintijų minimalius kokybės reikalavimus, kad būtų galima keistis jais arba išimti išapyvartos perdirbti arba taisyti.

Baltijos šalių EUR padėklų vertinimo kortelės (Lietuva, Latvija, Estija) (PDF)